Jätevesisuunnitelma

Jätevesisuunnitelma asiantuntijan laatimana

VNA 209/2011 mukaan jätevesisuunnitelma tulee olla, jos rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

Jätevesisuunnitelma täyttää asetuksen liitteiden yleiset vaatimukset ja mitoitusvaatimukset. Jätevesiselvitys yleensä riittää, kun kyseessä on kantovesi tai kesävesi ja kiinteistöllä ei ole WC:tä. Jätevesisuunnitelma korvaa jätevesiselvityksen.

Suunnitteluhinta sisältää pätevän jätevesiasiantuntijan käynnin kiinteistöllä ja suunnitelman kolmena kappaleena riippuen tarpeesta. Suunnitteluhinta on voimassa Etelä-Suomen alueella.